Remich Parkourpark Open

Due to the Covid-19 situation the parkourpark was closed for the public. The municipality of Remich decided to re-open it for the public on the 04/06/2020. Please keep in mind that the virus is still among us, so train safe by keeping your distance and respecting the norms (The rules can be found under this post)

Take care, Kaizen Parkour Academy

More infos can be found here: http://news.remich.lu/fr/2020/06/04/infrastructures-et-places-publiques/

(Rules)Please read this: http://news.remich.lu/wp-content/uploads/sites/6/2020/05/FR_Affiche-rerprise-de-lactivit%C3%A9-sportive.pdf

More Posts

Emilie handstand pkpark

Training January

Moien alleguer, Des Woch geet de Parkour-Training endlech erëm weider! Well just 10 Leit gläichzäiteg an der Hal dierfe sinn, hu mir kleng Gruppe gemaach an d’Trainingszäite ugepasst. En Annexe fannt dir all

KPA SHIRT

Training December

Léif Memberen an Elteren, Leider musse mir wéinst de Covid-Mesuren eisen Training och fir de Rescht vum Dezember ofsoen. Mir hoffen awer, dass mir de 6. Januar 2021 (no der

Yannick hanging

Training Oktober&November Canceled

Leif Memberen, léif Elteren, Wéinst den neie Mesuren hu mir leider missen décidéieren den Training fir ee Mount ofzesoen. Mir hoffen, dass mir eis Enn November kenne remgesinn, mee natierlech